Dijeta

Kulturna i vjerska dijeta. Zabrane hrane. Kulturni i religijski temelji uzrokuju stvaranje posebnih dijetalnih režima (dijeta) širom svijeta. Najčešće su ove prehrane izražene u određenim zabranama (tabuima) iz vjerskih ili etičkih razloga.

Opširnije